Rundvee

Rundvee

Natuurlijk gezond

Het streven om het gebruik van antibiotica bij rundvee in de veehouderij terug te dringen vraagt om een ander management. Goede voeding, huisvesting en hygiëne zijn daarbij belangrijk. Tevens kunnen natuurlijke middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Allimaxproducten zijn middelen op natuurlijke basis die kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de reductie van antibioticagebruik.

Rundvee met mastitis

Mastitis, ook wel uierontsteking of melkklierontsteking genoemd, is een ontsteking van de melkklier. De ontsteking wordt veroorzaakt door verschillende bacteriën, waaronder Streptococcus uberis, Streptococcus Agalactiae, Prothoteca, E. coli, Staphylococcus aureus en Klebsiella. De E. coli bacterie is meestal de oorzaak van mastitis. De bacterie Klebsiella kan in zaagsel zitten en ernstige mastitis en zelfs sterfte veroorzaken. Bij warm weer kan deze bacterie explosief groeien. In incidentele gevallen is mastitis het gevolg van een schimmelaantasting. Mastitis is het meest voorkomende gezondheidsprobleem op melkveebedrijven. Dit wilt u dus ten allen tijde voorkomen!

Ziekteverschijnselen
Voor de koe is mastitis een heel pijnlijke aandoening, waar ze goed ziek van is en soms zelfs aan dood kan gaan. Een koe met mastitis produceert minder melk en ook de samenstelling van de melk verandert. Dit laatste gegeven wordt gebruikt om de diagnose mastitis te kunnen stellen.

Er zijn twee soorten mastitis:

  • Klinische (acute) mastitis. Een van de vier kwartieren van de uier is zichtbaar gezwollen en rood en bij aanraking pijnlijk. De koe gedraag zich ziek: ze heeft koorts, eet weinig en is traag. De melk is vlokkerig, soms bloederig.
  • Subklinische mastitis. Minder zichtbare verschijnselen. De koeien liggen vaak op hun zij, en wel alleen op de kant van het zieke deel van de uier.

Behandeling
Het toedienen van antibiotica is vooralsnog de enige remedie bij mastitis. Daarbij geldt: hoe eerder de behandeling start, hoe beter het is. Bacteriën kunnen zich gaan innestelen in het ontstekingsweefsel en worden daarmee onbereikbaar voor antibiotica. Vanwege de aangescherpte regels op het gebruik van antibiotica bij rundvee is dit niet de juiste remedie.

Rundvee Allimax producten helpen mastitis genezen zonder het gebruik van antibiotica en zonder risico voor de gezondheid van het dier.

Preventie
Een goede hygiene, in de stal maar vooral tijdens het melken, kan helpen mastitis te voorkomen, evenals goed werkende melkapparatuur, het voorkomen van tocht, het bieden van voldoende bewegingsruimte en het correct droogzetten aan het einde van de dracht. Preventie blijft echter moeilijk, zeker bij de meest gangbare veroorzaker van mastitis, de Streptococcus uberis. Deze bacterie kan, in tegenstelling tot andere bacterien die mastitis veroorzaken, in allerlei verschillende omgevingen lange tijd overleven. 

Zaagsel als risicofactor
Mastitis kan ook optreden bij dieren die lijden aan tuberculose en dus geinfecteerd zijn met Mycobacterium-bacterien. Steeds vaker echter is een andere bacterie de veroorzaker van mastitis bij runderen: de Klebsiella-bacterie. Meestal wordt deze bacterie binnengebracht via het zaagsel, en dan met name via de schorsresten. De schors is een risicofactor omdat de bomen met de schors over de grond gesleept zijn, waarin Klebsiella aanwezig kan zijn. Klebsiella kan grote problemen geven. Koeien kunnen plotseling erg ziek worden en dood gaan. Klebsiella lijkt op E. coli, maar is niet gevoelig voor antibiotica. Dat maakt het lastig om een goede bestrijding uit te voeren. Klebsiella is een typische omgevingsbacterie.(1)

(1) Gezonde Dieren Deventer

rundvee

Rundvee