Welkom

Allimax Animal Health ondersteunt de vermindering van het antibioticagebruik.

Wilt u het gebruik van antibiotica bij uw vee verminderen? Of bent u op zoek naar een gecertificeerd aanvullend diervoeder dat infecties, schimmels en bacteriën doodt?

Kijk wat uw collega’s voor oplossing hebben gevonden.
Theo de Vos aan het woord.
Mattias Verhoef aan het woord.
 

Reductie antibioticagebruik

Veehouders en dierenartsen behandelen zieke dieren met medicijnen als dit nodig is. In de veehouderij worden antibiotica gebruikt om bacteriële infecties te genezen. Gebruik van antibiotica kan ertoe leiden dat bacteriën resistent worden, wat gevaarlijk kan zijn voor mensen en dieren. Een zorgvuldig gebruik van antibiotica is daarom zeer belangrijk. De regels hiervoor staan in de diergeneesmiddelenregelgeving. Per 1 maart 2014 gelden strengere regels voor het gebruik van antibiotica bij melkvee, varkens, vleeskalveren en vleeskuikens in de Nederlandse veehouderij: de UDD-regeling. Alle antibiotica hebben dan de UDD-status, dit staat voor ‘Uitsluitend Door Dierenarts’.

Allimax is een aanvullend diervoeder in de vorm van een bolus of een vloeistof,  bestemd voor rundvee, kalveren, schapen etc.

Allimax is ontwikkeld door Allicine Animal Care International uit Vaassen. Deze onderneming heeft, onder meer in 2013, een belangrijke bijdrage geleverd aan de reductie van antibioticagebruik in de veehouderij. De ontwikkeling van Allimax moet niet gezien worden als alternatief geneesmiddel maar als resultaat van zuiver wetenschappelijk onderzoek, bevestigd door diverse universitaire centra.

Allicine

Allicine is de werkzame stof in Allimax producten, heeft een bacteriedodende, schimmeldodende, antivirale en antiparasitaire activiteit, welke  in vitro (in reageerbuisonderzoek) en in vivo (op levende wezens) keer op keer is bewezen.

Knoflook is de grondstof van Allimax producten

Allimax Animal Health is een divisie van Allicine Animal Care International,Vaassen, Nederland.